• HFO - HALNY FIGHTING ORGANIZATION

HFO 1, Nowy Targ 14.01.2016