• HFO - HALNY FIGHTING ORGANIZATION

Regulamin i Zasady Euroligi HFO

 Regulamin i zasady walk obowiązujące w Eurolidze HFO

I. Przepisy ogólne:

 1. Trenerzy, zawodnicy biorący udział w Eurolidze HFO zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu.
 2. Potrzebne dokumenty do uczestnictwa w rywalizacji: zaświadczenie lekarskie, zgoda rodziców  w przypadku nie pełnoletnich (–> POBIERZ) i ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Runda na Eurolidze HFO odbywa się na dystansie 2 minut z 1 minutą przerwy pomiędzy rundami.
 4. Walka na Eurolidze HFO może się odbywać na dystansie 3 rund, natomiast walki początkujących będą na dystansie 2 rund.
 5. Walka odbywa się w ringu o wymiarach 7 metrów na 7 metrów.
 6. Na ringu walkę kontroluje sędzia ringowy, który dba o bezpieczeństwo zawodników zachowanie zasad walki.
 7. Walkę ocenia trzech sędziów punktowych.
 8. Każdy zawodnik przystępujący do walki musi mieć ochraniacz szczęki i suspensor.
 9. Obowiązują rękawice bokserskie, które dostarcza Organizator. Inny typ rękawic jest zabroniony.
 10. Zawodnik może mieć w narożniku maksymalnie 2 osoby, a w czasie przerwy jedna może wejść do ringu.
 11. Zasady walki, techniki dozwolone i nie dozwolone w K-1 opisane są w punkcie VI i VII, natomiast walki na zasadach Kick Light dla Kadetów odbywają się według regulaminu PZKB.

II. Sposoby wygrania walki:

Zawodnik wygrywa walkę przez:

1. Knockout (KO)

Zawodnik po uderzeniu lub kopnięciu upada na ring i nie jest w stanie kontynuować walki, po wyliczeniu przez sędziego do 10.  Liczenie rozpoczyna się w momencie gdy jest knock down (upadek zawodnika) i kontynuuje gdy przeciwny zawodnik uda się do narożnika neutralnego.

Przeciwnik w czasie liczenia przez sędziego ma obowiązek czekać w narożniku neutralnym.

2. Knockout techniczny (TKO)

a) Walkę przerywa sędzia ringowy, w następujących sytuacjach:

 • jeden z zawodników wyraźnie dominuje nad przeciwnikiem, który nie jest w stanie skutecznie się bronić przed jego atakiem,
 • gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodważalna i zagraża bezpośrednio zdrowiu drugiego zawodnika,
 • gdy zadecyduje, że uszkodzenie ciała lub kontuzja zawodnika jest na tyle poważna, żenuniemożliwia dalszą walkę.
 • zawodnik traci przytomność przy technikach kończących

b) Walkę przerywa Cutman (lekarz ringowy). Sędzia ringowy wstrzymuje walkę odsyłając obu zawodników do narożników neutralnych (narożnik biały) i zwraca się do cutmana o ocenę stanu zdrowia. Cutman przerywa walkę jeżeli uzna, że uszkodzenie ciała (np: złamana kość ) lub kontuzja (np: głębokie rozcięcie) zawodnika jest na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą walkę lub też niesie za sobą duże ryzyko utraty zdrowia.

 •  Kontuzjowany zawodnik (techniką dozwoloną) przegrywa.
 • Jeżeli walka została przerwana ze względu na kontuzję spowodowaną techniką niedozwoloną  przeciwnik zostaje zdyskwalifikowany lub też sędziowie uznają walkę za nieodbytą.

c) Walkę przerywa sekundant poddając swojego zawodnika poprzez rzucenie ręcznika w pole walki podczas trwania walki lub pomiędzy rundami.

3. Dyskwalifikacja

Każdy faul jest równoznaczny z punktami ujemnymi w ocenie walki zawodnika przez sędziów.

Dyskwalifikacja może nastąpić po konsultacji sędziego ringowego z sędzią głównym gdy:

 • zawodnik trzy razy nieumyślnie złamie zasady walki
 • zawodnik z premedytacją złamie zasady walki
 • zawodnik celowo sfauluje przeciwnika i ten nie może dalej kontynuować walki.
 • zawodnik zachowa się nie zgodnie z zasadami fair-play
 • zachowania sekundantów bezpośrednio wpłynęło na przebieg walki niekorzystny dla przeciwnika,

4. Decyzja

Po skończonych 3 lub 2 rundach sędzia główny sumuje punkty. Zwycięzcą zostaje posiadacz większej ilości punktów. W Przypadku sytuacji remisowej, czyli takiej samej ilości punktów zostaje ogłoszony remis.

Decyzja może być:

 • Jednogłośna – wszyscy sędziowie punktowali pojedynek dla tego samego zawodnika
 • Niejednogłośna – dwóch sędziów punktowało pojedynek dla tego samego zawodnika, a trzeci dla jego rywala
 • Większościowa – dwóch sędziów punktowało pojedynek dla tego samego zawodnika, trzeci wypunktowało remis

5. Remis

 • Jednogłośny – wszyscy sędziowie wypunktowali remis
 • Niejednogłośny – jeden sędzia punktował pojedynek dla jednego zawodnika, drugi dla jego rywala, a trzeci wypunktował remis
 • Większościowy – dwóch sędziów wypunktowało remis.

6. No Contest lub Decyzja Techniczna

Jeżeli kontuzja spowodowana faulem nieumyślnym w pierwszej rundzie jest na tyle poważna, że sędzia ringowy przerwie pojedynek walka zostaje uznana za NO CONTEST.

W 3 lub 2 rundowym starciu jeżeli kontuzja jest na tyle poważna, że sędzia ringowy przerwie pojedynek  po zakończeniu pierwszej bądź kolejnych rund, walka zakończy się TECHNICZNĄ DECYZJĄ.

Zawodnik który w momencie przerwania pojedynku prowadził na kartach sędziowskich wygrywa. Jeżeli wystąpi taki przypadek sędziowie punktują zakończone rundy oraz rundę w której pojedynek został przerwany.

III. Punktacja rund

10 – 10 remis

10 – 9 lekka przewaga

10 – 8 wyraźna przewaga

deklasacja przeciwnika – sędzia kończy walkę

 1. Każda runda jest oceniana osobno przez 3 sędziów siedzących po różnych stronach ringu.
 2. Po zakończeniu walki sędzia główny zbiera kartki ze wskazanym przez sędziów punktowych werdyktem.
 3. Oceniana jest każda runda osobno, a suma punktów ze wszystkich rund daje werdykt: wygraną lub remis.
 4. Sędzia może dać oficjalnie pierwsze ostrzeżenie dla zawodnika, ale nie ma odjęcia punktu.
 5. 2 ostrzeżenie to minus punkt co wiąże się z odebraniem jednego punktu przez każdego z sędziów punktowych zawodnikowi upomnianemu.
 6. 3 ostrzeżenie to również minus punkt.
 7. 4 ostrzeżenie to kolejny minus punkt co skutkuje zakończeniem walki przez dyskwalifikacje.
 8. Sędzia ringowy nie decyduje o wyniku walki.
 9. Kryteria wg których oceniana jest każda runda:
  a) skuteczność technik
  b) taktyka walki
  c) wola zwycięstwa
  d) przygotowanie kondycyjne punktowane sa techniki zadane pełną siłą, czysto trafione, skuteczne (nie po gardzie, po bloku)
 10. Sędziowie zapisują sobie „Małe punkty” które przyznawane są za:
  a) Celne, mocne uderzenia i kopnięcia przeciwnika,
  b) Dominacja i aktywność podczas walki (maksymalnie jeden punkt na rundę),
  Za powyższe techniki jest przyznawany zawsze JEDEN MAŁY PUNKT.  Sędziowie punktowi mogą punktować tylko widoczne ciosy i kopnięcia (nie punktujemy domniemanych technik czyli jeśli zawodnik jest odwrócony tyłem do sędziego i nie mamy pewności czy cios lub kopnięcie doszło czysto do celu)

IV. Zasady ogólne

 1. Sędzia może przerwać walkę, gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodważalna i zagraża  bezpośrednio zdrowiu drugiego zawodnika.
 2. Zawodnik po zakończeniu każdego starcia zobowiązany jest podziękować swojemu przeciwnikowi za walkę bez względu na wynik.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do walki fair-play oraz do sportowego zachowania. W przypadku nie przestrzegania zasad fair-play sędzia ringowy ma prawo ukarać zawodnika ostrzeżeniem co wiąże się z odjęciem punktu.
 4. Zawodnik obowiązkowo musi mieć założony ochraniacz krocza, szczęki, kask i ochraniacze na nogi, w wypadku jego braku walka nie może zostać rozpoczęta.

V. Wymagania medyczne dla zawodników

Zawodnik musi aktualne badania lekarskie, przeprowadzone przez lekarza sportowego.

Po pojedynku każdy zawodnik może zostać zbadany przez przydzielonego lekarza zawodów.

VI. Techniki dozwolone

 • Uderzenia bokserskie w głowę i na tułów.
 • Kopnięcia w głowę, na tułów, w uda (low kick) po niżej biodra a powyżej kolana, wycięcia poprzez kopnięcie w łydkę i poniżej łydki. Kopnięcie kolanem w głowę i na tułów (dozwolone jest ściągnięcie oburącz głowy przeciwnika na kolano. Trzymanie nie może trwać dłużej niż 3 sekundy i nie należy w tym momencie przeciągać przeciwnika po ringu. W takiej technice można wykonać tylko jedno kopnięcie kolanem. Po wykonanej technice należy puścić przeciwnika.
 • Przechwytywanie nogi przeciwnika jest dozwolone lecz należy przy przechwycie wykonać odrazu technikę bokserską lub kopnięcie lub wycięcie. Przy przechwyceniu nogi przeciwnika zawodnik nie może przemieszczać się po ringu a po zadanej technice natychmiast uwolnić nogę przeciwnika.
 • Dozwolone jest uderzenie bokserskie po obrocie „backfist” oraz techniki nożne po obrocie na głowę i tułów przeciwnika.

VII. Techniki niedozwolone

 • Uderzenia łokciem na twarz
 • Uderzenia na tył głowy
 • Uderzenia w kręgosłup
 • Uderzenia i kopnięcia na krocze
 • Dźwignie skrętne na szyję
 • Celowe opuszczenie ringu
 • Atakowanie w momencie kiedy sędzia rozdziela zawodników
 • Próba wyrzucenia lub wypchnięcia przeciwnika z ringu
 • Wykorzystywanie lin np. stawanie na nich, podciąganie, chwytanie
 • Celowe wyplucie ochraniacza szczęki (sędzia nie przerywa walki do momentu w którym będzie to możliwe bez zakłócania jej przebiegu )
 • Rzut: pełen suples
 • Uderzanie głową
 • Atakowanie rywala w czasie przerwy między rundami
 • Atakowanie rywala po gongu
 • Atakowanie rywala, który znajduje się pod opiekę arbitra
 • Umyślne niestosowanie się do instrukcji sędziego ringowego

VIII. Kary i upomnienia

Zastosowanie technik niedozwolonych jest równoznaczne z:

 • dyskwalifikację zawodnika w przypadku gdy po zastosowaniu techniki niedozwolonej przeciwnik nie jest w stanie kontynuować walki;
 • udzieleniem upomnienia zawodnikowi w przypadku gdy przeciwnik po zastosowaniu techniki niedozwolonej jest w stanie kontynuować walkę .
 • trzecie ostrzeżenie powoduje dyskwalifikację po konsultacji sędziego ringowego z sędzią głównym. Dyskwalifikacja może tez nastąpić w przypadku umyślnego faulu, który spowodował niezdolność do walki oponenta.

Uwagi:

 1. W przypadku walki pasywnej zawodnik lub obaj zawodnicy mogą dostać upomnienie. Trzecie upomnienie jest równoznaczne z ostrzeżeniem sędzia wstrzymuje walkę i ogłasza ostrzeżenie co wiąże się z odjęciem  jednego punktu na kartach sędziowskich.
 2. W wypadku walki pasywnej obu zawodników, sędzia może upomnieć obu zawodników co wiąże się z sytuacja, w której walkę można wygrać tylko przez poddanie, KO, TKO, lub dyskwalifikacje. Jeżeli jednak walka zakończy się w regulaminowym czasie sędziowie orzekają tylko i wyłącznie remis bez podliczania kart sędziowskich.

XI. Rozcięcia i bandażowanie

W przypadku rozcięcia lub innej kontuzji zawodnik odsyłany jest do narożnika neutralnego (narożnik  biały) a o jego zdolności do walki decyduje ratownik medyczny. cutman lub lekarz, sędzia czasowy zatrzymuje czas na polecenie sędziego ringowego , a wznawia odliczanie czasu po komendzie „Walka”

X. zasady zachowania sekundantów podczas walki

1. W narożniku zawodnika może przebywać maksymalnie dwóch  sekundantów.

2. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

3. W czasie przerwy miedzy rundami do ringu może wejść tylko jeden z sekundantów.

4. Obowiązkiem sekundantów jest dostarczenie dla swojego zawodnika: suspensorium , szczęki (ochraniacz na zęby)

5. W czasie trwania walki (rundy) sekundanci muszą przebywać poza podestem ringu na wyznaczonych miejscach.

6. Obowiązkiem sekundantów jest uprzątnięcie narożnika po przerwie między rundami (usunięcie wody z ringu itp.) w celu przygotowania ringu do walki.

7. W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:

 • wchodzić na podest ringu
 • przechodzić przez liny,
 • łapać i szarpać liny,
 • poruszać się wkoło ringu,
 • uderzać o ring,
 • używać niecenzuralnych słów pod adresem zawodnika lub sędziego,
 • korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),
 • pomagać fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia sędziego,

8. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:

 • przebywać jednocześnie wewnątrz ringu,
 • zwracać się bezpośrednio do sędziego ringowego,
 • przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy,
 • podawać zawodnikowi wspomagania w postaci stałej (tabletki, pastylki itp.),
 • podawać wodę (płyny) w opakowaniu szklanym,
 • zaszywać i zlepiac rany powstałe w wyniku walki,

9. W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:

 • udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki spoza ringu,
 • przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.),

10. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom wolno:

 • udzielać wskazówek dotyczących przebiegu walki,
 • wykonywać czynności przyśpieszające regeneracje sił i odpoczynek zawodnika,
 • używać wody do obmywania, chłodzenia zawodnika,
 • smarować wazeliną twarz zawodnika, tamować krwawienie i zabezpieczać rozcięcie przed krwawieniem, za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogący być ukarani ostrzeżeniem oraz może spowodować ostrzeżenie oraz dyskwalifikację ich zawodnika
 • pierwsze ostrzeżenie udzielane jest po pierwszym złamaniu zasad zachowania sekundantów
 • drugie ostrzeżenie wiąże się z opuszczeniem sekundanta miejsca przy ringu lecz , może pozostać w miejscu odbywania się gali.
 • trzecie ostrzeżenie  wiąże się z opuszczeniem przez sekundanta miejsca odbywania się gali do czasu jej zakończenia (dokonują tego służby porządkowe gali)
 • kolejne ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację zawodnika

XI. Odwołania i protesty

Jeśli organizator Ligi  bądź narożnik przegranego zawodnika nie zgadza się z ogłoszonym werdyktem lub jakąkolwiek decyzją arbitra ringowego lub sędziów punktowych, może zostać zgłoszony protest (odwołanie), w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień. W takich wypadkach arbiter ringowy, sędziowie punktowi, organizator: sprawdzają powtórnie karty punktowe i w porozumieniu ogłaszają nowy werdykt lub przychylają się do tego, który został pierwotnie ogłoszony.  Odwołanie (protest) musi zostać zgłoszone do 24h po zakończeniu walki. W celu zgłoszenia protestu należy wpłacić u organizatora 5-cio krotność opłaty startowej.

XII. Komendy wypowiadane podczas walki przez sędziego ringowego

 • „Gotowy?”
 • „Walka”
 • „Stop”
 • „Wracaj do narożnika”
 • „Idź do neutralnego narożnika”
 • „Środek”
 • „Akcja”
 • „Wstań”
 • „Nie trzymaj lin”
 • „Nie uderzaj w tył głowy”
 • „Jesteś zdyskwalifikowany”

XIII. Limity wagowe obowiązujące na Eurolidze HFO:

 • Senior – rocznikowo od 18 lat do 40 lat
 • Junior – rocznikowo od 16 lat do 18 lat
 • kadet starszy – rocznikowo od 13 lat do  15 lat
 • kadet młodszy – rocznikowo od 9 lat do  12 lat
 • weterani – rocznikowo od 41 lat wzwyż (za dodatkową zgodą lekarską na walki pełno kontaktowe)

XIV. Limity wagowe obowiązujące na Eurolidze HFO:

SENIORZY i JUNIORZY

 • + 95 KG
 • – 95 KG
 • – 86 KG
 • – 81 KG
 • – 77KG
 • – 70 KG
 • – 65 KG
 • – 60 KG
 • – 57 KG

SENIORKI i JUNIORKI

 • + 70 KG
 • – 70 KG
 • – 65 KG
 • – 60 KG
 • – 56 KG
 • – 50 KG

KADECI

 • +75 KG
 • – 70 KG
 • – 65 KG
 • – 60 KG
 • – 45 KG
 • – 40 KG
 • – 35 KG
 • – 30 KG

KADETKI

 • + 65 KG
 • – 65 KG
 • – 60 KG
 • – 45 KG
 • – 40 KG
 • – 35 KG
 • – 30 KG

 

/ Kopiowanie i udostępnianie powyższego regulaminu bez pozwolenia jest zabronione. Wszystkie zamieszczone  materiały i informacje są chronione prawami autorskimi. Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. /